Downloading videos from facebook works has been Fixed(13/03/2022)

Chào mừng bạn đến với Getfvid - là một công cụ cho phép bạn tải xuống các video HD từ Facebook miễn phí với chất lượng tốt nhất và không giới hạn. Đơn giản, bạn chỉ cần dán Liên kết video Facebook vào BoxURL và nhấn Tải xuống để bắt đầu, sau đó đợi vài giây và tệp video sẽ sẵn sàng.


Làm thế nào để tải video facebook? (sử dụng FBDown)

  • Sao chép URL video FB
  • Dán URL vào Hộp
  • Chọn chất lượng và Tải xuống.


Việc sử dụng trang web của chúng tôi là miễn phí. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi.