ดาวน์โหลดวิดีโอส่วนตัวของ Facebook (Getfvid)

ดาวน์โหลดวิดีโอ Facebook ส่วนตัว

  1. ไปที่หน้าวิดีโอส่วนตัว
  2. Press CTRL + U to view page source
  3. Copy and Paste the page source below

    See Tutorial: How to Download Facebook Private Videos